Gå till...
bg-img

Boka online för bästa pris

Boka rum

Sök
Sekretesspolicy för Brommavik Hotel

Sekretesspolicy för Brommavik Hotel

  1. Inledning

Vi på Brommavik Hotel behandlar dina personuppgifter i olika sammanhang, exempelvis när du beställer tjänster av oss, övernattar på våra hotell, använder tjänster som vi levererar och i andra sammanhang. I vår sekretesspolicy hittar du mer information om hur vi behandlar personuppgifter. Nedan hittar du också kontaktinformation om du har frågor eller vill ha mer insyn i de uppgifter vi sparar.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande svensk personuppgiftslag och EU:s dataskyddsförordning GDPR.

  1. Behandlingsansvarig för dina personuppgifter

Vårt företag Brommavik Hotel AB (556648-0702) ansvarar för behandlingen av personuppgifter i våra centrala system för bokning, fakturering och hotelldrift samt vår webbsida. När du bokar, övernattar och betalar hos oss är det Brommavik Hotel som är behandlingsansvarig.

Brommavik Hotel är också behandlingsansvarig för vår egen (ej Rewardit) marknadsföring och utskick av e-post till våra kunder och kontakter samt annan digital marknadsföring.

Rewardit är behandlingsansvarig allt gällande deras medlemskap. Mera om Rewardits behandling av personuppgifter hittar ni här.

  1. Behandling av personuppgifter för bokning och vistelse

I samband med dina bokningar eller bokningar som du gör åt andra behandlar vi de personuppgifter vi behöver för att kunna uppfylla avtalen om bokning och köp av tjänster. Detta är information som du har gett oss direkt eller som du har gett oss via en resebyrå eller en agent. Vi behandlar exempelvis uppgifter om din identitet, din kontaktinformation och din betalningsinformation. Vid vissa tillfällen sparar vi ditt passnummer. Dessutom behandlar vi andra uppgifter du kan ha gett oss och som är relevanta för din vistelse hos oss. Detta kan vara information om allergier eller speciella önskemål för din vistelse. Vi registrerar alla köp och beställningar du gör hos oss som exempelvis spa, restaurang, rumservice och liknande för att kunna leverera dessa tjänster och för att du ska kunna betala för dem.

Vi behandlar dessa uppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla avtalet om bokning med dig och så länge aktuell lagstiftning eller myndigheter ålägger oss detta.

  1. Behandling av personuppgifter i marknadsföringssyfte

Om du anmäler dig till Rewardits medlemskap, sparar även vi din e-postadress till att skicka dig nyheter och erbjudanden.

Vi kommer även att använda din e-postadress eller ditt telefonnummer till att skicka dig nyheter och erbjudanden inom reglerna för befintliga kundrelationer. Grunden till detta är marknadsföringslagstiftningen.

Du kan när som helst dra tillbaka det godkännande du har gett oss. Detta gör du genom att kontakta oss på info@brommavik.se.

  1. Behandling av personuppgifter för övriga syften

För tävlingar eller andra aktiviteter som du kan delta i behandlar vi personuppgifter som namn och kontaktinformation när detta är nödvändigt, exempelvis för att registrera vilka som deltar och därefter dra en eller flera vinnare. Vi kommer i den utsträckning det är möjligt att informera konkret om detta när du deltar i tävlingar eller andra aktiviteter.

Om du kontaktar vår kundservice eller på annat sätt vänder dig till oss med frågor, behandlar vi personuppgifter du ger så långt det är nödvändigt för att besvara och logga din fråga. Vi för också en lista över vilka nyhetsbrev och erbjudanden vi skickar ut, och huruvida de öppnas. Orsaken till detta är legitima intressen eller för att uppfylla avtal med dig eller besvara dina frågor. De legitima intressena är att ha god kundservice och för att anpassa mängden nyhetsbrev som skickas.

Utöver behandling som vi har beskrivit i vår sekretesspolicy eller baserat på ditt samtycke, kommer vi vid något tillfälle behandla personuppgifter när gällande lagstiftning, inklusive personuppgiftslagen och GDPR, gällande myndighetsregler eller om en domstol ålägger oss eller tillåter oss detta.

  1. Behandling av personuppgifter om våra leverantörer, företagskunder och kontakter i näringslivet

Vi behandlar information om kontaktpersoner hos våra leverantörer, företagskunder, samarbetspartner, deltagare på våra arrangemang riktade mot näringslivet samt andra personer som uppträder inom näringslivet. Detta gör vi för att kunna arbeta effektivt, ingå och hantera kontrakt, rekrytera, driva vårt företag och utveckla vårt företag och vårt professionella nätverk. Dessa upplysningar består vanligtvis av namn, kontaktinformation, ställning, företag, kompetens, företagsmässiga intressen och deltagande i våra arrangemang för näringslivet eller tidigare visat intresse för oss och våra anställda.

Vi sparar sådan information så länge vi värderar att företaget och personerna är en av våra företagskontakter. Orsaken till detta är legitima intressen.

  1. Utlämning av personuppgifter och lagstadgad behandling

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part såvida du inte har samtyckt till detta, eller om gällande lagstiftning, inklusive personuppgiftslagen och GDPR, myndighetsregler eller domstol tillåter oss eller ålägger oss detta.

För ordningens skull informerar vi om att vår användning av databehandling för att behandla uppgifter på våra vägnar, inte räknas som utlämning.

  1. Inhämtning av personuppgifter från andra

För att försäkra att vi har korrekt information om dig kan vi jämföra dina uppgifter mot andra källor som telefonkatalog, folkbokföringsregister och liknande. Det kan ibland bli aktuellt att göra en kreditupplysning på våra kunder, vilket innebär inhämtning av kreditinformation från andra källor.

  1. Dina rättigheter

Du som person har fler rättigheter enligt personuppgiftsregelverket.

Du har rätt att kräva insyn, rättning eller radering av personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har vidare rätt till att kräva begränsad behandling, rätt att opponera mot behandlingen och kräva rätt till dataportabilitet.

Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss på epost: info@brommavik.se. Vi svarar på ditt meddelande så fort som möjligt och senast inom 30 dagar.

Vi kommer att be dig bekräfta din identitet eller uppge ytterligare information innan vi låter dig ta del av dina uppgifter. Detta gör vi för att försäkra oss om att vi bara ger tillgång till dina personuppgifter till dig – och inte till någon annan som utger sig för att var dig.

  1. Ändring i sekretesspolicy eller i behandling

Vi jobbar kontinuerligt med utveckling och förbättring av våra tjänster inför våra kunder. Detta kan ändra sättet eller omfånget av vår behandling av personuppgifter. Informationen vi ger genom denna sekretesspolicy kommer därför att justeras och uppdateras med ojämna mellanrum. Vi kommer dessutom att ändra sekretesspolicyn när nya regler eller myndighetspraxis gör detta nödvändigt.